• Accommodatie
  In 1957 werd het huidige terrein aan de Beumeesweg officieel in gebruik genomen. Men kon toen gebruik maken van de twee kleedruimtes van de openbare school en stromend koud water. In de periode ervoor zijn twee verschillende locaties gebruikt en verkleden de spelers zich in de kelder van het club café.
  In 1965 werd een eerste aanvraag ingediend voor een kleedgebouw op het sportveld.
  Met behulp van vele vrijwilligers was de kleedruimte gereed in januari 1968. Tevens is er in die periode een lichtinstallatie op het oefenveld aangebracht. Bij de bouw van het kleedgebouw was ruimte gereserveerd voor de verkoop van frisdrank, ijs en snoep.
  In september 1981 vond de officiële opening plaats van een eigen kantine, inclusief een bestuurskamer, een keuken en uitbreiding van de kleedgelegenheid. De kantine draagt de naam “Ekkelhorn”. In 1999 is het clubgebouw voorzien van een overkapping.
  In 2010/2011 is de accommodatie uitgebreid met een minder validen toilet, dames en heren toiletgroepen, zijn de bestaande kleedkamers, de kantine, de keuken en de overkapping gerenoveerd en is er een meisjes kleedkamer bij gekomen.
  De club beschikt over twee prima speelvelden en twee trainingsvelden beide voorzien van verlichting.

  Clubblad
  Om de communicatie binnen de vereniging te bevorderen, is besloten een clubblad uit te gaan geven. Het blad, dat de naam “Topscorer” kreeg, kwam voor het eerst uit op 1 oktober 1974 en kende op dat moment een oplage van 180. Het clubblad werd maandelijks onder de leden verspreid. Dit werd elke keer mogelijk door een grote inzet van de redactie en de adverteerders, die het blad financieel mogelijk maakten. In juni 2011 is het laatste clubblad uitgegeven. Conform een voorstel uit een advies rapport is het clubblad vervangen door een nieuwsbrief en is in oktober 2011 de 1e presentatiegids uitgegeven.

  Supportersvereniging
  De vereniging is opgericht in 1980. Bazaars en rommelmarkten zijn belangrijke activiteiten van deze vereniging. De laatste jaren kende de vereniging een sluimerend bestaan met een onderbezetting van het bestuur. In die periode was er wel jaarlijks een rommelmarkt.

  Gedenkwaardige wedstrijd
  Op 18 mei 1977 werd er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen de eerste elftallen van v.v. Alteveer en de buurvereniging v.v. Onstwedder Boys. Vaak zeer beladen wedstrijden omdat de onderlinge rivaliteit erg groot is. In dit geval betrof het echter niet zomaar een wedstrijd, maar een benefietwedstrijd voor Jurrie Schokkenbroek, speler van het derde elftal van Alteveer, die na een botsing met de keeper van de tegenstander zo ongelukkig ten val was gekomen, dat hij gedeeltelijk verlamd raakte. Liefst 1.500 toeschouwers waren bij deze wedstrijd aanwezig. Bij deze wedstrijd is de speler een bal overhandigd met de handtekeningen van de spelers die deel namen aan de wedstrijd. In de zomer van 2013 heeft mevrouw Schokkenbroek de bal terug gegeven aan de vereniging. Haar man is overleden en zij wilde op deze manier een periode afsluiten. De teruggave van de bal vond plaats na een wedstrijd tussen Alteveer en Onstwedder Boys.

  Huidige situatie

  De voetballers/voetbalsters
  Het dorp Alteveer heeft ca. 1.250 inwoners, ligt in de gemeente Stadskanaal. De accommodatie bevindt zich aan de Beumeesweg. De vereniging heeft op dit moment ruim 150 leden, 3 senioren elftallen, een 45+ team mannen, een dames elftal en een dames zevental, 1 D-zevental, 1 E-zevental, 1 F-zevental en kabouters. Het eerste elftal speelt in de 4e klasse.
  De clubkleuren zijn: een geelzwart shirt, een zwarte broek en geel/zwarte sokken. Vele vrijwilligers zijn actief om de vereniging te besturen, de jeugd te trainen, de elftallen te begeleiden, de accommodaties te verzorgen, kantine diensten te verzorgen , sponsor te verwerven etc. Op dit moment bevinden zich rond het hoofdveld ca.120 reclameborden.
  Het aantal leden is dit jaar weer toegenomen, deels een gevolg van het dames voetbal en deels door het weer lid worden van spelers die een periode niet hebben kunnen voetballen omdat er onvoldoende spelers waren om een jeugd team te vormen.

  De accommodatie
  Dit voorjaar is er een terras overkapping gerealiseerd. De Club van vijftig heeft de club een AED geschonken. Het hekwerk rond het hoofdveld is vernieuwd en er is een nieuwe constructie aangebracht voor de ophanging van de reclameborden. Per elftal is er een opbergkast voor tas met tenues, waterzak spons en ballen.. De leiders zijn verantwoordelijk voor het volledig houden van deze spullen. Voor de materialen voor de training is er per elftal/team een container. Hier zijn de trainers verantwoordelijk voor het compleet houden van deze materialen.

  Communicatie
  Jaarlijks wordt er presentatie gids uitgegeven aan leden, donateurs en sponsoren. Voorts verschijnt er 3 of 4 keer per jaar een nieuwsbrief . Voorts is onze site na vernieuwing een belangrijk informatiebron.

  De supportersvereniging
  De supportersvereniging heeft begin 2015 een herstart gemaakt in die zin dat het bestuur weer volledig is en weer meerdere activiteiten in de planning heeft.