• Op de laatste bingo van het afgelopen seizoen is voorgesteld de bingo op vrijdagavond te doen omdat bingo op de woensdagavond en training van de dames veel wederzijdse irritaties gaf. De bingospelers vonden dat geen geschikte avond en hebben aangegeven maar enige verstoring door de training van de dames op de woensdag te accepteren. Ons lijkt dat geen oplossing omdat moeilijk is vast te stellen wat acceptabel is. We hebben daarom besloten geen bingo meer te doen op de woensdagavond. In plaats daarvan organiseert onze activiteiten commissie twee keer een grote bingo dit seizoen. Via onze site en een schrijven worden de bingo spelers hierover ge├»nformeerd.

    Namens het bestuur,

    Johannes Starke

    voorzitter@vvalteveer.nl