• Doel

  De V.V. Alteveer is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. Met het uitbrengen van deze regels wordt beoogd een goede sfeer te creëren waarbij iedereen - van jong tot oud - zich zowel veilig als prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

  Communicatie

  Het op papier zetten van gedragsregels is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid / ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragsregels, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragsregels zijn ook gepubliceerd op de website www.vvalteveer.nl.

  Supporters

  Supporters en leden die ernstige bedreigingen en verbaal wangedrag richting de arbitrage plegen zullen zonder pardon door de beveiliging of bestuursleden van ons sportpark verwijderd worden.
  Gedragsregels
  De gedragsregels gelden voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

  Algemene Gedragsregels

  V.V. Alteveer  vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels dat zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van ons sportpark van toepassing is.
  • Wat zijn onze uitgangspunten?
   • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
   • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
   • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
   • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
   • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
   • Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
   • Afspraak is afspraak!
   • Geef altijd het goede voorbeeld.
   • Spreek elkaar aan op het gedrag.
   • Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
   • Onthoud je van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover anderen!
   • Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet OVER elkaar!
   • Houd je aan door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door jou gepleegde overtreding;
   • Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
   • Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!

  Op en rond ons sportpark

  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
  Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
  • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
  • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

  Gedragsregels gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere regels dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.